عایق های صوتی

همه آن چیزی که نیاز دارید تا در مورد عایق های صوتی بدانید؟

هم اکنون در شهرهای شلوغ کشورمان از جمله تهران اشخاصی داریم که داشتن یک خواب راحت در سکوت و آرامش برای آنها حرام شده است. متاسفانه خانه ها، آپارتمان ها و بسیاری دیگر از سازه ها در ایران به هیچ وجه دارای سیستم عایق کاری صوتی نیستند و شما به ندرت خانه هایی را پیدا می کنید که از عایق صوتی در آنها استفاده شده باشد.

در کشور ما هنوز پروسه عایق کاری صوتی را استفاده از پنجره های دوجداره و درهای ضخیم چرم کوبی شده می دانند. در صورتی که این کارها با وجود اثربخش بودن اما اصلاً کافی نیست.

ما در این صفحه قصد داریم تا شما را با راه حل های رهایی از این آسیب آگاه کنیم. اما نکته دیگر و خیلی مهم این است که:

  • آیا این راه حل ها برای ما کارساز خواهد بود یا تنها یک اقدام موقتی با نتایج نا امید کننده خواهد بود؟
  • آیا این راه حل ها در مورد ساختمان های موجود در کشورمان نیز کارآیی دارد؟
  • آیا اصلاً صنعت عایق کاری صوتی در کشور ما جا افتاده است که بتواند نیزوی مورد نیاز برای راه اندازی آنها را انجام دهد؟
  • آیا اصلاً می توان بدون خرابی یک سازه و بدون سفت کاری اقدام به راه اندازی یک سیستم عایق صوتی داشت؟
  • آیا این کار اصلاً توجیه هزینه دارد؟
  • آیا برای کسانی که صاحب منزل مسکونی نیستند و تنها مستاجرند نیز کارآیی دارد؟
  • آیا می توان تنها از عایق های روی کار برای این کار استفاده کرد و نتیجه گرفت؟

و بسیاری سوال دیگر که ما در این صفحه پاسخ خواهیم داد؟